เอเชีย – บริการงานแปลระดับมืออาชีพสำหรับภาคพื้นทวีปที่มีการขยายตัวอย่างมาก

จากภูมิภาคที่ไม่เป็นที่รู้จักในฝั่งตะวันออก จนมาวันนี้ กลายเป็นตลาดการค้าที่มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก ผู้ลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก ทุกภาคส่วน และทุกอุตสาหกรรม ต่างมุ่งที่จะขยายฐานธุรกิจ โดยเฉพาะในเมืองที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจหลัก เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และฮ่องกง ซึ่งเป็นอดีตเมืองขึ้นของอังกฤษ ไม่เพียงเฉพาะนักลงทุนต่างชาติเท่านั้นที่เป็นกลไกหลักของการขยายตัว แต่อุตสาหกรรมภายในประเทศยังเริ่มมีการขยายฐานตลาดสู่สากล และมีการพัฒนาในหลายด้าน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมและธุรกิจจากตะวันตก และจากการพัฒนาดังกล่าว เป็นเหตุให้ “ภาษาจีน” กลายเป็นภาษาซึ่งทุกชาติให้ความสำคัญ ทั้งในธุรกิจการขนส่งและเศรษฐกิจ

การขยายตัวของจีนส่งผลไปทั่วทั้งเอเชีย ทั้งประเทศที่ถือเป็นเจ้าแห่งเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่เช่น ไต้หวัน จนถึงเกาหลีใต้ และรวมถึงอินเดีย ที่ทุกวันนี้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีขั้นสูง ยานยนต์ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรกรรม และความบันเทิงเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับบริษัทและนักลงทุนชาวยุโรปและอเมริกันจำนวนมาก ประเทศเหล่านี้ไม่เพียงมีความภูมิใจในเศรษฐกิจที่เติบโตและความสำเร็จของตัวเอง แต่ยังมีความทะนงในวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศเป็นอย่างยิ่ง และเป็นปัจจัยสำคัญเป็นพิเศษสำหรับแขกผู้มาเยือนและพันธมิตรทางธุรกิจนั่นคือ ทักษะด้านภาษา

ดังนั้นจึงมีบริการนักแปลระดับมืออาชีพเพื่อรองรับความต้องการ โดยเฉพาะในตลาดเอเชีย ภาษาเอเชียเป็นภาษาที่เรียนยากทั้งการพูดและการเขียน และความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารด้านการค้าระหว่างประเทศและเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตาม ทักษะภาษาท้องถิ่นยังคงมีความสำคัญ เราเสนอบริการด้านการแปลสำหรับภาษาเอเชียหลักๆ ทั้งหมด หากคุณต้องการงานแปลสำหรับภาษาท้องถิ่นของคุณ เช่น จากเกาหลีเป็นฝรั่งเศส เราสามารถดูแลจัดการให้คุณตั้งแต่การติดต่อไปจนสิ้นสุดโครงการ โดยเราสามารถให้บริการครอบคลุมทุกประเทศที่คุณติดต่อสื่อสารด้วย และเรายังสามารถส่งมอบสำเนาฉบับภาษาอังกฤษให้ได้ในคราวเดียวกันอีกด้วย

ในการเข้าร่วมการประชุม สัมมนาระดับชาติ และการเจรจาต่อรองหรือ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะประจำอยู่กับคุณด้วยเช่นกัน ผู้เชี่ยวชาญของเราจะจัดเตรียมสัญญา เว็บไซต์ หรือข้อมูลนำเสนอในภาษาสำหรับประเทศในเอเชียที่คุณติดต่อสื่อสารให้พร้อม เราไม่เพียงมีความเชี่ยวชาญในภาษาของประเทศนั้นๆ แต่เรายังมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและ “ธรรมเนียมปฏิบัติ” ที่พึงใส่ใจอีกด้วย ปัจจุบัน ประเทศเช่น ญี่ปุ่นและจีน รวมถึงอินเดีย ซึ่งประสบความสำเร็จและเป็นกลไกที่สำคัญด้านเศรษฐกิจนั้น มีประวัติอันยาวนาน รวมถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมอันเก่าแก่ ประเทศเหล่านี้มักคาดหวังให้พันธมิตรต่างชาติเข้าใจและมีความรู้ในขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขา ให้ความเคารพ และให้ความสำคัญในภาพลักษณ์ธุรกิจ หรืออีกนัยหนึ่ง ภาษาและวัฒนธรรม “เป็นสิ่งจำเป็น” ในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และไม่เฉพาะในประเทศยักษ์ใหญ่เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ด้วยเช่นกัน

ด้วยบริการของเรา คุณสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพและคุณสมบัติครบถ้วนที่เหมาะสมสำหรับตลาดเอเชียที่มีความหลากหลายและน่าตื่นเต้นนี้ ทั้งทักษะด้านภาษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถสูง มีความเข้าใจในวัฒนธรรมเป็นอย่างดี และมีความรู้เกี่ยวกับการตลาดและความสัมพันธ์ทางสังคม นอกจากนี้ เรายังให้บริการงานแปลสำหรับเอกสารทางกฎหมายและสัญญาอย่างเป็นทางการ ทั้งสำหรับนานาชาติและประจำแต่ละชาติ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ทำงานร่วมกันกับคุณ!